Yeşil Dağlı, Ümmühan, Yıldız Technical University, Turkey