Heineke, Amy J, Loyola University Chicago, United States