Onwuegbuzie, Anthony J., Sam Houston State University