Leider, Christine Montecillo, Boston University, United States