Boven, David T., Loyola University Chicago, United States