Kotok, Stephen, University of Texas-El Paso, United States