Fernandez, Vicenç, Universitat Politècnica de Catalunya