, University of Borås; University of Gotemburgo, Sweden